Vanlig vask – 280 kr pr time + MVA

Vindusvask – fra 250 kr pr time + MVA

Flyttevask – Fast pris

Hyttevask – fra 350 kr pr time + MVA

Bedriftvask – 300 kr pr time + MVA

Byggvask – fast pris

Kilometergodtgjørelse regnet fra oss:

op til 50 kilometer gratis

> 50 kilometer – 100 kr

> 100 kilometer – 300 kr